Yaz Sezonu için harika örgü modelleri Örgü Saati'nde!

Baykuş Örgü Nasıl Yapılır?

Bebek ürünlerinde tercih edilen baykuş örgü modeli.

Baykuş modelli örgü yapmak için 12 ilmek örgü kullanılmaktadır. Bebek ürünlerinde baykuş desenli motif oluşturmak iççin sıkça tercih edilen baykuş örgü, istenen kalınlıkta ip ve şişle hazırlanabilir. Burgu şekliyle elde edilen baykuş motifi, dikkatli davranıldığında kısa sürede tamamlanacaktır.  

Baykuş Örgü Yapım Aşamaları 

Örnek olarak bir motif çıkarmak için şişe 20 ilmek çekilmelidir. İlmeklerin ilk 4 sırası, normal horaşa şeklinde örülmeli ve istenen sıradan itibaren, baykuş motifine başlanmalıdır. Baykuş motifi için sıranın başındaki ilk 4 ilmek horaşa şeklinde düz örülmelidir. 4 ilmekten sonra, ilk 12 ilmek ters yüzden ters şekilde örülmelidir. 12 ilmekle, bir sonraki sırada baykuş motifine başlanacaktır. Üst sıranın ilk 4 ilmeği horaşa örüldükten sonra, kalın bir iğne alınmalı ve sıradaki 3 ilmek çıkarılarak iğneye geçirilmelidir. Sırada kalan 3 ilmek, düz şekilde örülmelidir. İğneye geçirilen ilmekler tekrardan şişe geçirilmeli ve sıradan düz şekilde örülmelidir. Sıradaki ilk 3 ilmek tekrardan iğneye geçirildikten sonra, iğne ön tarafa getirilmeli ve ilmekler arka taraftan düz olarak örülmelidir. Kalan ilmekler tekrardan şişe geçirilerek, düz örgü yapılmalıdır. Bu şekilde burgular elde edilerek, baykuş örgü yapımı tamamlanmaktadır.  

Baykuş Örgü İle İlgili Detaylar 

Çift sayılı ilmek kullanmaya dikkat ederek, baykuş motifinin tam ortalanması sağlanır. Baykuş örgüsü için 12 ilmek alana ihtiyaç duyulur. Her bir baykuş motifi, toplamda 12 ilmekten oluşur ve kenarda kalan boşlular, isteğe göre hesaplanır.